تاریخ : پنجشنبه 2 آذر 1396
کد 29

توسط دانشجویان رشته فرش صورت گرفت

💠 انتشار شماره جدید نشریه «فرش آوا»

انتشار ماهنامه دانشجویی تخصصی فرش
 
ماهنامه دانشجویی تخصصی فرش
 16 صفحه
و به قیمت 500 تومان

برای تهیه به دفتر دانشکده فرش مراجعه نمایید.
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.