بسیج

مسئول بسیج دانشجویی: سیدعلی میرسعیدی

شماره تماس: 041-35419708

آدرس:
تبریز- خیابان آزادی- میدان حکیم نظامی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز- دفتر بسیج دانشجوئی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.