هیات مذهبی

هیئت مذهبی دانشجویی مکتب النبی(ص)

مسئول هیات: امیرمحمد کریمیان

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.