تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396
کد 31

امورفرهنگی دانشگاه برگزار می کند:

💠 برگزاری جشن دانش آموختگی

برگزاری پنجمین جشن دانش آموختگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در 17 اسفند ماه 1396
پنجمین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در 17 اسفند ماه 1396 برای دانشجویانی که از اول مهر ماه سال 1395 تا آخر شهریور ماه 1396 فارغ التحصیل می شوند برگزار خواهد شد. توضیحات بیشتر به شرح ذیل می باشد:

تاریخ فارغ التحصیلی: از اول مهر ماه سال 1395 تا آخر شهریور ماه 1396
تاریخ ثبت نام: از 22 آذر ماه تا 22 دی ماه 1396
زمان برگزاری مراسم: 17 اسفند ماه 1396
هزینه ثبت نام: نفر اصلی 250.000 ریال  والدین هر نفر 150.000 ریال  (حداکثر همراه 2 نفر)
واریز وجه: به حساب شماره 520063366 بانک تجارت به نام سیدعلی فارغ و بهبود اصغرزاده و ارسال فیش به
ایمیل   islamicartuni.far@gmail.com
 
لطفاً در متن ایمیل، اطلاعات زیر نوشته شود:
نام و نام خانوادگی دانشجو، شماره دانشجویی، رشته و مقطع تحصیلی، تعداد همراهان و شماره تلفن همراه

شماره تماس: 35419971 و 35419718 -041 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.