تاریخ : پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397
کد 45

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

ظرفیت ها، چالش ها و تدابیر پیشرفت ایران
دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
(ظرفیت ها، چالش ها و تدابیر پیشرفت ایران)
 
وبگاه کنگره: kpip.ir
وبگاه ثبت نام: 12th.kpip.ir
مهلت ارسال آثار: 30 مهرماه 1397
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.