تاریخ : چهارشنبه 30 خرداد 1397
کد 51

کانون هنرهای تجسمی برگزار می کند

نمایشگاه انفرادی مریم قنبری

آثار حجمی چوبی
نمایشگاه انفرادی مریم قنبری

آثار حجمی چوبی
مکان: زیرزمین دانشکده هنرهای اسلامی
زمان: از روز سه شنبه 29 خرداد ماه تا 6 تیر ماه

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.