تاریخ : دوشنبه 21 آبان 1397
کد 54

💠 اطلاعیه جشن دانش آموختگی

برگزاری ششمین جشن دانش آموختگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

ششمین جشن دانش آموختگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
در هفته اول اسفند ماه 1397
برای دانشجویانی که از اول آبان ماه سال 1396 تا آخر مهر ماه سال 1397 فارغ التحصیل می شوند برگزار خواهد شد. 


هزینه ثبت نام: نفر اصلی 250.000 ریال  والدین هر نفر 150.000 ریال  (حداکثر همراه 2 نفر)
واریز وجه: به حساب شماره 520063366 بانک تجارت به نام سیدعلی فارغ و بهبود اصغرزاده و ارسال فیش به
ایمیل   islamicartuni.far@gmail.com
 
لطفاً در متن ایمیل، اطلاعات زیر نوشته شود:
نام و نام خانوادگی دانشجو، شماره دانشجویی، رشته و مقطع تحصیلی، تعداد همراهان و شماره تلفن همراه

شماره تماس: 35419971 و 35419718 -041 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.