تاریخ : سه شنبه 30 بهمن 1397
کد 62

💠 فراخوان حضور در نمایشگاه منطقه ای توانمندیهای دانشجویان دختر در زمینه های مد، لباس و صنایع دستی

دانشگاه کوثر بجنورد

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.