ارتباط با ما

 
تلفن: 35419971-41-98+

دورنويس : 35412140-41-98+

رایانامه:  modf@tabriziau.ac.ir

آدرس:
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز 
کدپستی: 51647/36931

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.