آشنایی با مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی


خط مشی حوزه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه هنر اسلامی تبریز، پشتیبانی از مشارکت داوطلبانه و فعالیت خودجوش دانشجویان مستعد و علاقمندی است که متقاضی اجرای برنامه علمی، فرهنگی و هنری در سطح دانشگاه و نیز اجرای برنامه های بین دانشگاهی و ملی در قالب ارائه طرح پیشنهادی به دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.