تاریخ : پنجشنبه 2 دي 1400
کد 104

کارگاه استاد پروری

تبیین و شرایط جذب استاد

کارگاه تبیین و شرایط استاد پروری توسط ریاست محترم دانشگاه تشکیل شد.
کارگاه تبیین شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای جذب استاد در دانشگاه ها
لینک مجازی کارگاه: 
vc.tabriziau.ac.ir/marasemat

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.