تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 85

اولین نشریه مجازی داخلی امور فرهنگی دانشگاه

نشریه مجازی

اولین نشریه مجازی داخلی بمناسبت ایام با فضیلت ماه ذی حجه و عید سعید قربان منتشر یافت.
اولین شماره نشریه داخلی مجازی امور فرهنگی دانشگاه بمناسبت حلول ماه با فضیلت ذی حجه و اعیاد سعید قربان و غدیر منتشر گردید و برای استفاده در اختیار دانشگاهیان عزیز قرار گرفت.
فایل نشریه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.