مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی
دکتر کاظم پورالوار
 
شماره تماس : 35418133-041
کارشناس مسئول امور دانشجویی -تغذیه
 جواد شیری

شماره تماس : 35421734-041
کارشناس مسئول مدیریت امور دانشجویی-خوابگاه ها
 محمدرضا امیری

شماره تماس : 35421734-041
 
کارشناس مسئول امور دانشجویی، صندوق رفاه
 صمد بهره ور

شماره تماس : 35421734-041
کارشناس امور دانشجویی
 نادر نوری

شماره تماس : 35421734-041

 

آشنایی با مدیریت امور دانشجویی:
نظارت مستمر بر اقدامات واحدهاي امور دانشجويي، هماهنگي بين فعاليت هاي آنها، تقسيم كار، تفهيم و تبيين برنامه ها و حصول اطمينان بر حسن اجراي كارهاي محوله در واحدهاي تابعه.

وظایف:

1. نظارت بر کلیه فعالیت ها و اقدامات واحدهای مختلف امور دانشجویی، هماهنگی بین آنها، تقسیم کار، تفهیم و تبیین برنامه ها و نیز حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه
۲. رسیدگی به مشکلات دانشجویان در حیطه مسائل دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح و در صورت لزوم تشکیل جلسه با دانشجویان و سایر دست اندرکان در جهت حل و فصل آنها
۳. همکاری و ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجویان کشور و نیز سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع در جهت اجرای دستورالعملها و نیز پیگیری مسائل رفاهی دانشجویان
4. پیگیری، نظارت و ارزیابی کلیه مسائل رفاهی دانشجویان
5.  برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان و همکاری با این شورا در راستای حل مشکلات و پیگیری امور رفاهی دانشجویان
6.  نظارت بر کلیه فعالیت های اداره تغذیه دانشگاه ( امور رستوران ها ی آزاد دانشجویی و غذاخوری ها ، برنامه غذایی دانشگاه ، امور پیمانکاران، ....)
7.  پیگیری و نظارت بر کلیه فعالیت های اداره امور خوابگاهها (فرآیند سکونت دانشجویان، تجهیزات و تأسیسات خوابگاهی، بهداشت خوابگاه ها ، کارکنان خوابگاهها، تعمیرات خوابگاه ها و...)
8.  نظارت بر کلیه فعالیت های اداره رفاه دانشجویی دانشگاه ( پیگیری امور وام ، امور مربوط به بیمه درمانی و حوادث دانشجویان، انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل و...)
9. انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی، رییس دانشگاه و وزارت متبوع

امور تغذیه دانشجویی :

 1. انجام امور محوله از طرف مدیریت امور دانشجویی
 2. پيگيري مسائل و مشکلات امور مربوط به امور تغذيه تا حصول نتيجه مثبت
 3. تهیه و تنظیم برنامه غذایی و استفاده از برنامه غذایی سایر دانشگاهها در راستای افزایش میزان رضایتمندی
 4. درج برنامه غذایی هفتگی در سامانه تغذیه دانشگاه
 5. پیگیری تعمیرات و خرید تجهیزات مورد نیاز امور تغذیه
 6. بعنوان نماينده امور دانشجويي، نظارت مستقيم و دقیق بر عملکرد پيمانکار طبخ و توزيع غذا
 7. اعلام گزارش در صورت تخلف و قصور توسط پیمانکار در انجام امور محوله
 8.  تهیه و تنظیم صورت وضعيت ماهانه پيمانکار  
 9. نظارت بر طبخ غذا
 10. نظارت بر عملکرد پیمانکار تغذیه در حین کار و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد
 11. نظارت بر ارسال به موقع غذا به سلف ها و خوابگاهها
 12. چاپ و ارسال لیست خوابگاهها ( رزرو شام و صبحانه)
 13. تهیه آمار پخت غذا و ارائه به پیمانکار
 14. نظارت بر نحوه توزیع غذا به دانشجویان، کارکنان و اساتید
 15. تهيه آناليزمواد غذايي مورد نيازبراي هريک ازغذاها
 16. بازدید روزانه از آشپزخانه، سلف ها و بوفه ها
 17. راهنمايي دانشجويان از نظر فرآيند رزرو غذا از طريق سيستم اتوماسيون
 18. رفع مشکلات سيستم اتوماسيون به طور مستقيم يا غيرمستقيم با هماهنگي واحد فناوری دانشگاه
 19. ارائه گزارش عملکرد نيازها به مدیر امور دانشجویان
 20. رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در مورد تغذيه و اعلام به مدیر امور دانشجویی و پيمانکار
 21. پاسخگويي به در خواست هاي دانشجويان در خصوص تغذیه
 22. تسويه حساب امور تغذيه دانشجويان

   سلف های غذا خوری:
     در حال حاضر دانشگاه هنر اسلامی تبریز دارای چهار رستوران فعال می باشد.

 • رستوان دانشکده هنرهای کاربردی با گنجایش 360 نفر دارای سالن بزرگ در دو طبقه بصورت مجزا برای خواهران و برادران روزانه بطور میانگین به 600 نفر از دانشجویان ارایه خدمات می نماید.
 • رستوران دانشکده معماری و شهر سازی باگنجایش 120 نفر دارای دو سالن غذا خوری بصورت مجزا برای خواهران و برادران که روزانه به بیش از 200 نفر از دانشجویان ،کارکنان و اعضاء هئت علمی ارایه خدمات می نماید.
 • رستوران اساتید و کارکنان دانشکده هنرهای کاربردی با گنجایش 80  نفر که روزانه به 100  نفر از اساتید و کارکنان ارایه خدمات می نماید.
 • رستوران آموزشکده فرش هریس واقع در محل آموزشکده فرش هریس که روزانه به 30 نفر از دانشجویان ،کارکنان و اعضاء هئت علمی ارایه خدمات می نماید.

  بوفه های دانشجویی:

 1. بوفه پردیس مرکزی دانشگاه:   در محل پردیس مرکزی با ظرفیت 40 نفرتوسط بخش خصوصی همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 45/18 عصر بصورت یکسره ارایه خدمات می نماید که درآن انواع تنقـلات و نوشیدنی های گرم(چای و نسکافه)  سرد( نوشابه و دلستر) و ساندویچ سرد و صبحانه با قیمتهای دانشجویی به فروش می رسد
 2.  بوفه دانشکده معماری و شهرسازی  :   در محل دانشکده معماری و شهرسازی با ظرفیت 30 نفر توسط بخش خصوصی همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 45/18 عصر بصورت یکسره ارایه خدمات می نماید که درآن انواع تنقـلات و نوشیدنی های گرم(چای و نسکافه) سرد( نوشابه و دلستر) و ساندویچ سرد و صبحانه با قیمتهای دانشجویی به فروش می رسد.


امور صندوق رفاه :

با شروع هرنیمسال تحصیلی همیشه مسئله ارائه تسهیلات دانشجویی و شرایط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی برای دانشـــــــــــجویان گرامی مطرح می شود و در این حوزه، اداره رفاه نقش مهم و اساسی در راستای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی در قالب کارشناسان اداره رفاه انجام می دهند.

 هدف :

صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعــــد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاهها طبق آئین نامه این صندوق وام پرداخت می نماید.

رئوس فعالیتهای اداره رفاه و خدمات ارائه شده برای دانشجویان دوره روزانه درطول هر ترم تحصیلی:

 1.  همگام با اعلام بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان در هر نیمسال اطلاع رسانی ثبت نام وامها و  ورود اطلاعات درمهلت مقرر تعیین شده در برنامه سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان.
 2.  ارسال تقاضاهای وامهای درخواستی دانشجویان نیازمند و واجد شرایط به صندوق رفاه باتوجه به سقف اعتباری تعیین شده ازطرف صندوق رفاه دانشجویان
 3. ثبت انواع وامها (تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، ضروری ممتاز و نمونه، تحصیلی ممتاز و نمونه، شهریه، زیارت، مبتکر و قهرمان ورزشی، بیمه)
 4. پرداخت وام ضروری برای دانشجویانی که مبتلا به بیماریهای پرهزینه و صعب الاعلاج  می باشند.
 5. پرداخت وام ضروری حوادث غیرمترقبه.
 6. بررسی  و صدور مجوز همیار دانشجویی برای کلیه دانشکده ها و واحدها .
 7. ثبت و ارسال فیشهای نقدی مربوط به دانش آموختگان سالهای قبل و جدید جهت صدور تسویه حساب قطعی .
 8. ثبت و ارسال اطلاعات  بدهیهای دانش آموختگان در سایت صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط و تحویل دفترچه مذکور .
 9. مکاتبه با صندوق رفاه دانشجویان در مورد وام  دانشجویانی که وام واریزی آنان به دلیل اشتباه و یا غیرفعال و یا مسدود بودن شماره حساب به حساب صندوق رفاه دانشجویان برگشت خورده است. 
 10. تحویل کمد های دانشجوی
 11. اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه و بصورت اطلاعیه در بورد دامور دانشجویی، اداره آموزش، دانشکده ها
 12. به روز کردن فرم ها و اطلاعات مربوط به خدمات رفاهی دانشجویان در وب سایت دانشگاه
 13. آموزش حضوری به دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات جهت تهیه مدارک و نحوه عضویت در صندوق
 14. آموزش حضوری به دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات جهت بار گذاری و ارسال مدارک در سامانه سادا
 15. کنترل مدارک بارگذاری شده دانشجویان در سامانه سادا و رفع اشکال
 16. تشکیل پرونده الکترونیکی و بارگذاری مدارک تایید شده در رایانه
 17. تشکیل پرونده فیزیکی برای نگهداری اسناد مالی تعهد محضری و گواهی های کسر از حقوق ضامنین

امور خوابگاه ها :  در دست اقدام ...


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.