اداره تربیت بدنی

رییس اداره تربیت بدنی
دکتر مهدی فراموشی
 
شماره تماس : 35419969-041
کارشناس تربیت بدنی برادران
صابر هوشیار
 
شماره تماس : 35419969-041
کارشناس تربیت بدنی خواهران
زهرا علیپور

شماره تماس : 35419969-041

آشنایی با رییس اداره تربیت­ بدنی:

كمك به تربیت، سلامتی، و شكوفايي ابعاد معنوي، جسماني، عاطفي، عقلاني و اجتماعي دانشجويان و كاركنان، اعضای هیات علمی از طريق پرداختن به فعاليتهاي ورزشی

اهداف اختصاصي:
 •  ارتقاء كيفيت زندگي، تأمين سلامت، شادابي و روحيه نظم پذيري دانشجويان و كاركنان در سطح دانشگاه با ورزش همگانی
 • بالابردن سطح علمي و كيفي ورزش در سطح دانشكده ها و كاركنان دانشگاه
 • ايجاد انگيزه و تقويت اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري دانشجويان و كاركنان از طريق برنامه هاي ورزشي
 • غني سازي اوقات فراغت دانشجويان و كاركنان از طريق فعاليتهاي مفرح و سلامت بخش ورزشي
 • برگزاری مسابقات و اردوهای مختلف ورزشی
 • اين مدیریت زير مجموعه معاونت دانشجويي دانشگاه بوده و وظايف آن به شرح ذيل مي باشد:
 • ارتقاء سطح سلامت جسمي، روحي، نشاط و شادابي و تقويت توانمنديهاي دانشجويان و كاركنان
 • برگزای و توسعه ورزش های همگانی و بومی محلی
 • ارتقاء ورزش قهرماني در سطح دانشگاه و حمايت از دانشكده ها  و كاركنان جهت ايجاد و تقويت تيمهاي ورزشي بمنظور شركت در مسابقات درون دانشگاهي و برون دانشگاهي و مسابقات قهرماني دانشگاههاي كشور و المپيادهاي ورزشي و توسعه فرهنگ ورزش در بین دانشگاهیان
 • استعداديابي و شناسايي ورزشكاران نخبه و ايجاد زمينه جهت جذب آنان در تيمهاي ورزشي دانشگاه از طريق برگزاري مستمر مسابقات در سطح دانشگاه
 • توسعه و گسترش فعاليتهاي ورزشي در میان دانشجویان و كاركنان و برگزاري جشنواره هاي درون دانشگاهي
 • ايجاد، توسعه و تقويت انجمنهاي ورزشي دانشجویان و كاركنان
 • ايجاد، توسعه و تقويت انجمنهاي تخصصی ورزشي
 • گسترش اردوهاي تفريحي و ورزشي دانشجويان و كاركنان دانشگاه
 • توسعه و گسترش فضاهاي ورزشي دانشگاه
 • تجليل شايسته از قهرمانان، مجريان و دست اندركاران ورزشي در دانشگاه بمنظور ايجاد انگيزه بيشتر
 • ميزباني و برگزاري مسابقات قهرماني دانشگاههاي منطقه شمالغرب و قهرماني دانشجويان كشور
 • برگزاری کلاس های مربیگری و داوری
 • برگزاری کارگاه های مختلف علمی ورزشی و ارزیابی سلامت جسمانی دانشجویان و همکاران
 • ارزيابي عملكرد برنامه ها و فعاليتهاي ورزشي دانشگاه
 • برگزاری کلاسهای ورزشی در ایام متناسب برای فرزندان کارکنان و اعضای هیات علمی
 • برگزاری مستمر شواری ورزش دانشگاه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.